Eduards Burģelis
Jānis Muciņš


Par mums

Biedrība “CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” ir dibināta 2015. gadā 17. februāri, apvienojoties interesentiem no Carnikavas novada. Dibinātāji Eduards Burģelis un Jānis Muciņš.

  • Galvenie biedrības darbības mērķi ir Latvijas un īpaši Vidzemes reģiona vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība, to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana.
  • Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošana un audzināšana.
  • Jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Carnikavas novadā, Latvijā.
  • Cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalīdu) integrēšana sabiedrībā un attiecīga makšķerēšanas sporta attīstīšana.
  • Makšķerēšanas sacensību organizēšana.
  • Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana.
  • Sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
  • Īpašo Carnikavas novada suvenīru un balvu izstrādi. 

  • Biedrība “CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” izstrādāja savu  interešu pieaugušo neformālās izglītības programmu: „Daba un makšķerēšanas sports ”, kura tika licencēta Carnikavas novada 2015 gadā, 10. jūnijā, ar licences Nr. 2015/1. 
  • Biedrība “CARNIKAVAS MAKŠĶERĒŠANAS SKOLA” sadarbībā ar Carnikavas novada Sporta Centru, ir organizējuši makšķerēšanas sacensības „ĀĶIS LŪPĀ” un CMS FEEDER OPEN 2015 pimais trīs posmu čempionāts. Kuras tiek organizētas, vasara „Zvejnieku svētku un Nēģu svētku” ietvaros un ziema, respektējot mūsu mainīgo klimatu, janvāris-februāris. Sacensības ir domātas visiem makšķerniekiem, lai kopīgi mēs varētu daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu, dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā, paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus, popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un tā ārpus, protams noteikt labāko makšķernieku Feeder, Spininga un Zemledus disciplīnās Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrības un piebiedroto vidu.

 .